Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Menu rwd

Po  opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. weszła w życie Uchwała Nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku, w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Serock. Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ma na celu poprawienie stanu środowiska na terenie gminy oraz rozwiązanie problemu niewłaściwego pozbywania się ścieków, szczególnie na obszarach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuzasadniona lub technicznie niemożliwa. Dofinansowanie udzielane jest w kwocie do 2.500 zł. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przyznawania dofinansowania oraz do składania wniosków, które dostępne są bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokój nr 11).

Uchwała Rady Miejskiej

Regulamin

Wniosek