2018

Menu rwd

Informacja o światłowodzie

Szanowni Państwo,

na terenie gminy Serock rozpoczynamy realizację inwestycji światłowodowych z dofinansowaniem UE w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Zasięg inwestycji obejmie ponad 2400 punktów adresowych w gminie wskazanych w podzbiorze adresów wybranych z listy białych plam oraz 5 lokalizacji placówek oświatowych. Zgodnie z zasadami konkursu zakres prac obejmuje wykonanie projektu technicznego oraz prace inwestycyjne i budowlane do ściśle określonych punktów adresowych do granicy działki.
Wyłoniony w wyniku przetargu wykonawca – firma Alcatel z podwykonawcą TP Teltech – przystąpił już do opracowań planistycznych.

Priorytetowym zadaniem na rok 2018 jest doprowadzenie sieci do 80% jednostek oświatowych. Jest to związane z wdrażaniem opracowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej programu rządowego, który zakłada uruchomienie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), zapewniającej szkołom bezpłatny, szybki i bezpieczny dostęp do Internetu. Budowane przez Orange łącza dostępowe do szkół zostaną wykorzystane przez Operatora OSE do świadczenia szkołom usług dostępu do Internetu wraz z centralnie zarządzanymi usługami bezpieczeństwa sieciowego.
Od października 2017 roku prowadzimy aktywne działania w celu uzgodnienia i pozyskania dokumentów umożliwiających zainicjowanie prac projektowych na terenie szkół. Nasi wykonawcy rozpoczęli już wizje lokalne w tych placówkach. Ich celem jest ustalenie szczegółów technicznych realizacji przyłącza i instalacji wewnątrzbudynkowych.
Drugim istotnym działaniem jest doprowadzenie sieci do mieszkańców. Zgodnie z obowiązującymi zasadami w ramach projektów POPC inwestycja realizowana jest do granicy działek, na których znajdują się budynki mieszkalne (zabudowa jednorodzinna).
Nadmieniamy, że równolegle prowadzone będą działania uzupełniające mające na celu zapewnienie dostępu do Internetu zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami.

 

  • autor: Orange Polska

wstecz

Powrót do topu strony