2018

Menu rwd

Dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego

W dniu 24 kwietnia br. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.” Tym samym Miasto i Gmina Serock otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację dwóch wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Oczekujemy obecnie na zawarcie stosownych umów z Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Pierwszy z wniosków dotyczy dofinansowania realizacji zadnia pn. "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w sołectwie Stanisławowo". Remont obejmie roboty w zakresie malowania ścian, naprawy posadzek i układania glazury, natomiast w ramach wyposażenia zakupione zostaną krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej. Teren ten stanowi miejsce organizacji gminnych imprez i spotkań społeczności lokalnej. Wysokość przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.

Drugi wniosek dotyczy dofinansowania realizacji zadania pn. “Wyposażanie placu zabaw w sołectwie Dębinki".  W ramach wyposażenia zostaną zakupione i zainstalowane zestawy zabawowe, huśtawki oraz ławka z oparciem, co przyczyni się do kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego oraz wpłynie na rozwój tego obszaru wiejskiego i efektywne jego wykorzystanie. Wysokość przyznanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego wynosi również 10 000,00 zł.

Oznacza to, iż dwa wnioski złożone przez Gminę uzyskały wnioskowane dofinansowanie. Z chwilą powzięcia tej informacji możemy przystąpić do realizacji poszczególnych zamówień.  W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia zamówienia publicznego. Liczymy, że na przełomie maja i czerwca uda się podpisać umowy na realizację przedsięwzięć w z początkiem czerwca rozpocząć ich realizację.

 

 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz

Powrót do topu strony