2018 rok

Menu rwd

Ocena bezpieczeństwa publicznego

W trakcie sesji Rady Miejskiej w Serocku (23 kwietnia 2018 r.) odbyła się dyskusja w sprawie oceny bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Serock oraz powiatu legionowskiego.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie st. bryg. mgr inż. Mieczysław Klimczak przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Obszerny zakres ww. sprawozdania objęło sprawy operacyjne, edukacyjno-szkoleniowe, kontrolno-rozpoznawcze, finansowe, logistyczne oraz priorytety Komendanta na rok bieżący.

Następnie Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Serocku przedstawił informację o stanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Serock.

W dalszej kolejności zastępca Naczelnika Wydziału  komendant Grzegorz Kusio oraz zastępca komendanta Komisariatu Policji w Serocku Jacek Woźniak przedstawili ocenę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania. W trakcie prezentacji przedstawiono dynamikę przestępczości w monitorowanych kategoriach, liczbę stwierdzonych przestępstw narkotykowych. Przedstawiono również ocenę działań prewencyjnych.       

Po raz pierwszy na sesji Rady Miejskiej Serocku mieliśmy okazję wysłuchać ocenę stanu bezpieczeństwa przedstawioną przez Prezesa Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Krzysztofa Jaworskiego. Legionowski WOPR jest jedyną służbą posiadającą uprawnienia do ratownictwa wodnego w powiecie legionowskim. Rocznie wykonuje około 300 interwencji głównie na Jeziorze Zegrzyńskim. Dzięki dużemu wysiłkowi ratowników, szybkim interwencjom oraz nowoczesnemu sprzętowi był to rok, w którym nie odnotowano utonięć.

Komendant Straży Miejskiej w Serocku Adam Krzemiński przedstawił działalność Straży Miejskiej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2017 r.

wstecz

Powrót do topu strony