2018 rok

Menu rwd

Projekt "Witold Zglenicki 1850-1904"

Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej została koordynatorem projektu „Witold Zglenicki, 1850-1904”, którego celem jest przywołanie i upowszechnienie postaci Patrona szkoły wśród społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży polskiej. Działania podejmowane w ramach Projektu będzie planowała, a następnie kierowała nimi Kapituła, do której zaproszono przedstawicieli: Ambasady Polski w Baku, Azerbejdżanu w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenia Polaków w Baku, miasta Płock i Serock, Muzeum Niepodległości w Warszawie,  Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku oraz Towarzystwa Małachowiaków, Towarzystwa Naukowego Płockiego, Fundacji Nauki Polskiej im. inżyniera Witolda Zglenickiego z Rumii, PKN Orlen, TVP oraz ludzi związanych zawodowo z Baku – miastem pracy i twórczych odkryć Witolda Zglenickiego.
24 kwietnia 2018 roku, w serockim ratuszu odbyło się pierwsze spotkanie Kapituły. Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli instytucji, które zgłosiły akces do udziału w realizacji projektu. Gości przywitał,  opowiedział o urokach ziemi serockiej oraz związkach Serocka ze Św. Wojciechem  pan Sylwester Sokolnicki - Burmistrz Miasta i Gminy Serock. Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. Jacek Knopek - kierownik Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dotychczasowe osiągnięcia społeczności szkolnej związane z popularyzacją sylwetki "Polskiego Nobla" uczniowie szkoły w Woli Kiełpińskiej przedstawili uczestnikom w postaci prezentacji multimedialnej.  Wiele konkretnych propozycji, które mogłyby znaleźć się w sferze zainteresowań zebranych w serockim ratuszu przedstawił gość  honorowy - JE Ambasador Azerbejdżanu w Polsce dr hab. Hasan Hasanov. Podczas obrad goście zdawali relację z dotychczasowych działań swoich lub instytucji, która reprezentowali. Działań, które  popularyzowały dokonania Polaków działających  poza granicami Polski. Przedstawiali również propozycje dotyczące  upowszechniania sylwetki i dokonań Witolda Zglenickiego.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej  atmosferze, miało konstruktywny charakter  i przyniosło wymierne efekty w postaci utworzenia - na wniosek Pana Ambasadora  - Grupy Inicjatywnej, stworzenia wstępnego planu działania oraz harmonogramu.

 

 • autor: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły
 • Spotkanie Kapituły

wstecz

Powrót do topu strony