Rozwijamy gminę

Menu rwd

Rozwijamy gminę

Stronicowanie

 • Trwają prace związane z wymianą opraw oświetlenia ulicznego w naszej gminie

  Trwają prace związane z wymianą opraw oświetlenia ulicznego w naszej gminie

  2018.11.05

  Jak informowaliśmy Państwa w październiku, w roku bieżącym w budżecie zarezerwowana została kwota blisko 328 tyś. zł na realizację inwestycji oświetleniowej w ramach poprawy efektywności energetycznej.

 • Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku

  Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku

  2018.10.31

  Jak już wcześniej informowaliśmy, w dniu 10 października 2018 r. podpisana została umowa na realizację zadania pn. Rozbudowa i modernizacja przedszkola w Serocku. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma WŁOD-BUD DACHY 2 Paweł Włodkowski z siedzibą w miejscowości Gostomin gm. Ojrzeń.

 • Inteligentne ławki już w Serocku

  Inteligentne ławki już w Serocku

  2018.10.19

  Mieszkańcy i goście odwiedzający Serock mogą już korzystać z inteligentnych ławek solarnych – nowoczesnych rozwiązań typu smart.

 • Zakończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie

  Zakończenie budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie

  2018.10.12

  W dniu 4 września zostały zakończone i odebrane roboty związane z budową parkingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie przy ul. Szkolnej. Prace były prowadzone na podstawie zawartej w dniu   3 sierpnia 2018 roku umowy pomiędzy Miastem i Gminą Serock a Wykonawcą firmą: TOMBUD Firma Handlowo – Usługowa Tomasz Anuszkiewicz z siedzibą w miejscowości Wieliszew.  Wartość robót na podstawie przedłożonej w przetargu nieograniczonym oferty wynosiła kwotę: 440.711,50 zł brutto. W zakresie zadania oprócz wykonania zatok parkingowych  była również przebudowa całości ciągów pieszych na terenie pomiędzy domkami ośrodka OSiR, wymiana ogrodzenia, dwóch bram wjazdowych i furtek, przebudowa kolizji w postaci słupa telefonicznego oraz słupów oświetlenia drogowego oraz wprowadzenie nowej stałej organizacji ruchu wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych. Pierwotnie w zakresie zadania uwzględniona była również wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej na odcinku od bramy wjazdowej do szkoły do ul. Akacjowej, jednak ze względu na niewspółmiernie wysokie koszty w porównaniu do całości zadania zmuszeni byliśmy  zrezygnować z wykonania robót asfaltowych.  Jednakże mamy nadzieję, że dodatkowe miejsca parkingowe przyczynią się do zapewnienia wszystkim rodzicom dowożącym swoje pociechy do szkoły na sprawniejsze i bezpieczniejsze poruszanie się w rejonie szkoły, szczególnie w godzinach porannego szczytu. Do  tematy robót bitumicznych na pewno jeszcze powrócimy.

   

 • Budowa oświetlenia ulicznego – ostatnie zadanie w tym roku

  Budowa oświetlenia ulicznego – ostatnie zadanie w tym roku

  2018.10.04

  Jest nam bardzo miło poinformować, że przystąpiliśmy do realizacji ostatnich zadań związanych z budową i modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Serock w roku bieżącym.

   

 • Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitasrnej w Zegrzu

  Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zegrzu

  2018.09.17

  Pod koniec sierpnia br. zakończono prace związane z kompleksową przebudową systemu kanalizacji w Zegrzu.

 • Ławka Niepodległości

  Ławka Niepodległości

  2018.09.13

  W dniu 10 września b.r. w odpowiedzi na ogłoszony przez Ministerstwo Obrony Narodowej konkurs złożony został wniosek na realizację Ławki Niepodległości. Zgodnie z założeniami konkursu maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 30 000 zł brutto jednak nie więcej niż 80% wartości inwestycji.

   

 • Zakończenie budowy sieci kanalizacyji sanitarnej w ulicy Książęcej w Jadwisinie

  Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Książęcej w Jadwisinie

  2018.09.12

  We wrześniu br. zakończono zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Książęcej w Jadwisinie”.

 • Zapraszamy do zabawy na placu w Stasim Lesie

  Plac w Stasim Lesie uroczyście otwarty!

  2018.09.11

  7 września w Stasim Lesie odbyło się oficjalne otwarcie placu sportowo – rekreacyjnego. Inwestycja została zrealizowana z inicjatywy sołectwa Stasi Las i na podstawie projektu technicznego opracowanego w poprzednich latach przy udziale mieszkańców,  ze środków tzw. funduszu sołeckiego.

   

 • Plany zagospodarowania na portalu serock.e-mapa.net

  Plany zagospodarowania na portalu serock.e-mapa.net

  2018.09.04

  Z przyjemnością informujemy, że na portalu www.serock.e-mapa.pl wprowadzona została funkcja przeglądania obowiązujących miejscowych planów i studium gminy Serock.
   

Stronicowanie